ATHENE - Griekenland heeft Italië en Frankrijk gevraagd te helpen bij het blussen van een grote brand ten noorden van Athene. De landen besloten in totaal drie blusvliegtuigen te sturen.

Het vuur heeft veel zomerhuizen verzwolgen en bedreigt ook twee buitenwijken van de Griekse hoofdstad.

Het vuurfront is 30 kilometer lang en groeit nog steeds door de sterke wind. Inmiddels zijn duizenden hectaren bos en akkers verzwolgen door de vlammen. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Honderden brandweerlieden proberen niet alleen de brand ten noorden van Athene te blussen, maar ook meer dan zeventig andere branden. Al die vuurhaarden zijn in de afgelopen twee dagen plots ontstaan door een combinatie van hitte en droogte.

Woningen verlaten

Onder meer Marathon, het stadje waar volgens de overlevering de hardloopwedstrijd zijn oorsprong heeft, wordt bedreigd door de vlammen.

Het vuur komt ook erg dicht in de buurt van de berg Pendeli, die in 2007 al ernstig werd aangetast door een bosbrand. Het leger moest materieel verwijderen van een locatie die dreigde in vlammen op te gaan.

Inwoners van het gebied hebben de opdracht gekregen hun woningen te verlaten, maar veel mensen doen dat niet. Ze vrezen dat hun huis bij terugkomst in rook is opgegaan en blijven om hun bezit nat te houden.

Boosdoeners

Elke zomer breken in het populaire vakantieland honderden branden uit. Droogte en hoge temperaturen zijn meestal de boosdoeners, maar soms is er ook sprake van brandstichting.

De ergste bosbranden hadden in 2007 plaats, toen in tien dagen tijd 65 mensen omkwamen door het vuur. Hele dorpen werden door de bosbranden verzwolgen.