RIJSWIJK - Kinderen in Nederland slikken steeds meer medicijnen in vergelijking met tien jaar geleden.

Zo is het aantal recepten voor antipsychotica voor kinderen verdrievoudigd tot 131.000 in 2008. Dat blijkt uit een analyse van cijfers die de Stichting Farmaceutische Kengetallen op verzoek van NRC Handelsblad heeft gemaakt.

Gestegen is ook het aantal recepten voor laxeermiddelen, maagzuurremmers, luchtwegverbreders of hormoonhoudende zalfjes.

Verbeterde diagnostiek

Oorzaak van de stijging is volgens de apothekersclub Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Pharmacie de verbeterde diagnostiek en de toenemende behoefte van ouders om klachten te verzachten.

Laxeermiddelen werden vorig jaar 339.000 keer voorgeschreven, terwijl dat in 1999 nog 207.000 keer was.

Recepten voor maagzuurremmers gingen vorig jaar 110.000 keer over de toonbank. Maagzuuremmers werden 110.000 keer verstrekt, terwijl dat tien jaar eerder nog 45.000 was.

Bijwerkingen

Omdat er bijna geen onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen of zelfs de effectiviteit van de medicijnen bij kinderen en jongeren zijn de kinderartsen Martin Offringa en Matthijs de Hoog van de Emma en Sophia Kinderziekenhuizen kritisch over deze ontwikkeling.

Om die reden hebben ze soms moeite kinderen medicijnen te geven.