BURGH-HAAMSTEDE - Op 75-jarige leeftijd is de vroegere minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Leendert Ginjaar, donderdag overleden. Zijn familie heeft dat vrijdag bevestigd. De VVD'er Ginjaar was minister in het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981).

Daarna was hij onder meer voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht en voorzitter van de Gezondheidsraad. Tot begin dit jaar was hij lid van de Eerste Kamer. Tussen 1986 en 1991 was Ginjaar voorzitter van de VVD.

Ginjaar werd na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I. Als minister bracht hij diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. Daarnaast breidde hij wettelijke regelingen voor over de milieu-effectrapportage en bodembescherming.

Zijn echtgenote was Tweede-Kamerlid en staatssecretaris.