DEN HAAG - De Arubaanse minister van Justitie, Croes, dreigt volgende week niet deel te nemen aan het overleg tussen de ministers van Justitie van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Croes voelt zich slecht behandeld door de Nederlandse regering en dreigt nog voor het zogeheten tripartiete overleg naar Aruba terug te keren.

Dat heeft zijn adviseur donderdag gezegd. Een gesprek met minister Donner, vrijdagmorgen, kan Croes nog van gedachten doen veranderen.

35 minuten

Croes is verbolgen over de ontvangst afgelopen woensdag door de ministers De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken), De Graaf (Koninkrijksrelaties) en Verdonk (Vreemdelingenzaken). Die hadden slechts 35 minuten voor hem over. Volgens een verslag van de bijeenkomst is de minister "zeer teleurgesteld. Zo ga je niet met elkaar om."

Ook steekt het Croes dat Aruba telkens met de Antillen over een kam wordt geschoren . "Wij willen niet worden meegesleept in de ellende van de Antillianen", zegt de adviseur. Hij doelt op de criminaliteitscijfers van Antillianen in Nederland, waarin Arubanen die voor 1986 zijn geboren, worden meegerekend. Aruba behoorde tot dat jaar tot de Antillen. De Arubaanse regering heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken een brief geschreven waarin ze aangeeft dat de Arubanen in het vervolg apart moeten worden geregistreerd.

Visumplicht

Nederland en Aruba liggen verder met elkaar overhoop over de visumplicht. Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken vindt de versoepelingen die Aruba daarin heeft doorgevoerd, onaanvaardbaar, en dreigt ze voor vernietiging voor te dragen in de Rijksministerraad.

Een besluit van een land in het koninkrijk voordragen voor vernietiging in de Rijksministerraad is een uitzonderlijke stap, die pas in beeld komt als de partijen er echt niet uit komen. Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen hebben na 11 september 2001 afspraken over de visumplicht gemaakt. Voor de Antillen en Aruba betekende dit een forse uitbreiding van de lijst van visumplichtige landen. De Arubaanse regering heeft de regels inmiddels versoepeld, omdat ze vreest dat toeristen wegblijven als zij een visum moeten halen.

Colombianen

Recente cijfers laten zien dat het aantal Colombianen dat als toerist naar Aruba komt, sinds de nieuwe visumafspraken met tweederde is gedaald. Colombia is erg belangrijk voor de toeristenindustrie op Aruba. De versoepelingen houden onder meer in dat Colombianen die in Nederland of de VS een werkvergunning hebben, geen visum meer nodig hebben.

Volgens minister Croes kan Aruba op eigen houtje de criteria versoepelen omdat bij de afspraken het voorbehoud is gemaakt dat de toeristenindustrie er niet onder mag lijden. Het "mag niet leiden tot het slachten van deze kip met gouden ei", zo staat in het verslag te lezen.

Geen werkgroep

Het voorstel van Croes om een ambtelijke werkgroep in te stellen die de zaak moet onderzoeken is door De Hoop Scheffer "resoluut" verworpen. De Hoop Scheffer heeft gezegd dat de versoepeling op 20 oktober ongedaan moet zijn gemaakt, omdat hij anders een begin maakt met de vernietigingsprocedure.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken erkent dat er "verschil van mening" bestaat over de visumplicht.