VENLO - De Romeinen hebben rond het begin van onze jaartelling in Venlo een handelscentrum gevestigd. Dat blijkt uit archeologische opgravingen langs de Havenkade in Venlo. Tot nog toe was dit niet bekend. Het Limburgs Museum in Venlo presenteerde donderdag de resultaten van de opgravingen.

Archeoloog M. Dolmans van de gemeente Venlo spreekt van een ,,unieke vondst''. Aan de Havenkade zijn sporen gevonden van acht huizen in typisch Romeinse bouwstijl. Deze sporen kunnen niet afkomstig zijn van oudere bewoners van Venlo, omdat die kriskras door elkaar bouwden. De Romeinen bouwden rijtjeshuizen volgens kaarsrechte patronen.

Deze planologische opzet van de bouw werd in ons land tot nog toe alleen in Nijmegen gevonden. Volgens Dolmans hebben de Romeinen in de eerste helft van de eerste eeuw na Christus een handelsknooppunt gevestigd, dat twee belangrijke wegen met elkaar verbond: die van Tongeren en Maastricht naar garnizoensplaats Nijmegen en die van Keulen naar Xanten. Venlo lag op het kruispunt van beide wegen en via een oversteekplaats over de Maas kon men van de ene weg naar de andere oversteken.

Behalve handelsplaats was de vestiging in Venlo ook bedoeld voor regionale militaire controle. Vooral Nijmegen, waar in die tijd zesduizend legionairs waren gelegerd, en Maastricht stonden bekend als Romeinse steden. Nader graafwerk in Venlo moet uitwijzen hoe lang de Romeinen in Venlo waren gevestigd en hoe groot hun vestiging was.

De opgravingen aan de Havenkade vinden plaats vooruitlopend op de aanleg van een nieuwe Maasboulevard. Om de resultaten van de opgravingen tot nog toe onder een breed publiek bekend te maken, houdt het Limburgs Museum komend weekeinde twee Romeinse dagen, waarbij mensen gratis kunnen worden rondgeleid over het terrein van de opgravingen.