DEN HAAG - Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de invoering van de 'medicijnenknaak', de vergoeding van 1,50 euro per recept die het volgend jaar wil invoeren. Coalitiepartij CDA had erop aangedrongen de maatregel in te trekken.

Premier Balkenende maakte donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer duidelijk dat het kabinet de patiënt juist met de receptvergoeding bewust wil maken van de kosten in de zorg. Daarbij komt dat het kabinet de voorgestelde financiële dekking van het CDA niet deugdelijk vindt.

Verhagen

CDA-fractievoorzitter Verhagen wil in plaats van de medicijnenknaak de ziektekostenpremie iets minder verlagen en vanaf 2005 het eigen risico iets verhogen. Dat stuit echter op onoverkomelijke bezwaren van het kabinet.

Balkenende zei dat deze dekking in strijd is met de begrotingsregels van het kabinet. Bovendien is het juist de wens van het kabinet de ziektekostenpremie te matigen. Ook D66 legde eerder bij het kabinet de wens neer een jaarlijks maximum van 50 euro aan kosten voor recepten in te voeren.

Administratie

Balkenende vreest echter dat dat tot extra administratieve lastendruk leidt. Ook de financiële dekking van de Democraten, het scherper voorschrijven van maagzuurremmers, wees hij van de hand. "Dat is geen harde opbrengst omdat artsen vrij zijn in hun voorschrijfgedrag."

De premier zei wel te beseffen dat er in de Kamer onvrede bestaat over de medicijnenknaak. Hij sloot niet uit dat het kabinet nog overstag zou kunnen gaan, als er een andere financiële dekking wordt gevonden.

Gemeenten

Ook een nieuw CDA-plan voor de medicijnknaak, namelijk om de benodigde 210 miljoen euro weg te halen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, stuit op verzet bij VVD en D66, aldus ingewijden. Wat de VVD betreft gaat de medicijnenknaak trouwens gewoon door, terwijl D66 heeft bepleit om de eigen bijdragen aan een plafond van 50 euro per jaar te binden.

Het CDA kan wel zaken doen met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, maar dat zou de sfeer in de coalitie bepaald niet ten goede komen.