DEN HAAG - GroenLinks wil dat premier Jan Peter Balkenende de ''ontsporende burenruzie'' met de Belgen over verdieping van de Westerschelde sust.

Terwijl Vlaamse politici over elkaar heen buitelen om hun verontwaardiging over de vertraging van de werkzaamheden te uiten, ''blijft het van de zijde van het kabinet oorverdovend stil'', stelden woensdag de Tweede Kamerleden Ineke van Gent en Kees Vendrik.

Als het aan hen ligt, maakt Balkenende de zuiderburen duidelijk dat Nederland het hele Scheldeverdrag netjes zal uitvoeren, met inachtneming van de Europese regels voor natuurcompensatie.

Westerschelde

De uitbaggering van de Westerschelde voor de Antwerpse haven ligt stil na een voorlopige uitspraak van de Raad van State, drie weken geleden, wegens mogelijke aantasting van de natuur.

Volgens de GroenLinksers is de Vlaamse verontwaardiging te begrijpen. Naar hun mening valt de Nederlandse rechters, die plannen aan Europese regels moeten toetsen, en de natuurorganisaties, die een beroep doen op natuurregels, niets te verwijten.

''De bal ligt bij de Rijksoverheid, die het onmogelijke heeft proberen te combineren, namelijk zowel het uitbaggeren van de Westerschelde als het zorgen voor voldoende natuurcompensatie zonder de Hedwigepolder onder water te zetten.''

Schrappen

In april besloot het kabinet de plannen voor de Hedwigepolder te schrappen. Het kwam met alternatieve plannen.

Als die niet zo slecht waren geweest had de Raad van State geen reden gehad de werkzaamheden stop te zetten ''en was alles koek en ei met de zuiderburen'', menen de Kamerleden van GroenLinks.