AMSTERDAM - De Nederlandse Museumvereniging (NMV) wil dat er een nationaal bureau wordt opgericht om diefstallen uit musea tegen te gaan. Dit 'Bureau Veiligheidszorg' moet een soort helpdesk worden voor musea, waar directies vragen kunnen stellen over beveiliging en er advies kunnen inwinnen. Musea missen nu zo'n instantie.

Dat blijkt uit een rapport van de NMV dat donderdag naar buiten kwam. Het stuk is een reactie op de kunstroven uit diverse museale instellingen in de afgelopen periode.

Zo verdween deze zomer een doek van schilder Josef Israëls uit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Verleden jaar werden er diamanten gestolen uit het Haagse Museon en doeken uit het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Frans Hals Museum in Haarlem.

Brits model

Het idee van een Bureau Veiligheidszorg is gebaseerd op een Brits model. Rapportopsteller G. de Baay wil verder dat de opsporingsbevoegdheden van de afdeling recherche van het KLPD worden uitgebreid en dat die afdeling contact houdt met Interpol over gestolen cultureel erfgoed.

Diverse aspecten uit het rapport kwamen al eerder naar buiten. Zo bepleit de NMV ook de oprichting van een 'MuseumIncidentenRegister' dat diefstallen en bijna-diefstallen moet gaan registreren.

Kenmerken

De kenmerken van gestolen voorwerpen moeten bij dat register bekend zijn, zodat objecten bij doorverhandeling worden herkend. Ook uit de registratie van de wijze van inbreken en stelen valt veel te leren, en daarom moet zo'n register ook die gegevens in kaart brengen.

De NMV heeft in een brief aan staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) de diverse plannen toegelicht. Daarin suggereert de vereniging ook nog om experts op beveiligingsgebied bij elkaar te brengen en beveiligingsmaatregelen regionaal af te stemmen.