UTRECHT/GRONINGEN - Eerstejaarsstudenten sluiten zich graag aan bij een studentenvereniging. In een aantal steden waar de introductieweek is begonnen, hebben de gezelligheidsverenigingen meer nieuwe leden genoteerd dan in voorgaande jaren.

In Groningen is een recordaantal aanmeldingen bij de studentenverenigingen binnengekomen.

Dat blijkt uit cijfers van Contractus, het overkoepelende orgaan van de Groningse studentenverenigingen.

Volgens Contractus is ruim 35 procent van de deelnemers aan de KEI-week, de introductieweek voor eerstejaars, lid geworden van een studentenvereniging.

In totaal hebben 1479 nieuwe studenten zich bij de studentenverenigingen aangemeld.

Aanmeldingen

Ook in Leiden en Utrecht beleven de verenigingen goede tijden. De Landelijke Kamer van Verenigingen, de koepel van de gezelligheidsclubs, schrijft die stijging toe aan de actie die dit jaar voor het eerst voor het lidmaatschap is gevoerd.

''In drie genoemde steden is een indicatie te geven omdat de introductieweek daar al achter de rug is'', zegt preses Lex de Jong. Een andere oorzaak is dat het totale aantal aanmeldingen aan de universiteiten met een kwart is gestegen.

Traditie

Uit ervaring weet De Jong dat het ledental van de verenigingen elk jaar wisselt. Het is volgens hem nog maar de vraag of de verenigingen in Maastricht, Eindhoven en Tilburg ook zullen groeien.

''Die steden kennen duidelijk een minder lange traditie, al proberen sommige gemeentes het lidmaatschap te stimuleren'', zo vertelt De Jong.

Recordaantal

Het aantal inschrijvingen bij studentenverenigingen in Amsterdam is overigens nog niet bekend, omdat daar pas volgende week de introductieweek begint.

Overigens wordt bij de introducties wel een recordaantal aan nieuwe studenten verwacht, liet de ASVA, de belangenvereniging voor studenten aan de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, weten.

Het aantal nieuwe studenten groeit al enkele jaren flink in de hoofdstad.