DEN HAAG - Het kabinet wil de komende jaren de Nederlandse burger "weerbaarder maken en minder kwetsbaar" zodat deze tijdens economisch zwaar weer het hoofd beter boven water kan houden. Premier Balkenende zei donderdag tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer dat een grotere arbeidsparticipatie van groot belang is. "Werk is de beste inkomensmaatregel."

Balkenende maakte duidelijk dat voor het omvangrijke bezuinigingspakket "pijnlijke offers" nodig zijn, maar hij benadrukte dat sociaal zwakkeren zoveel mogelijk zijn ontzien.