DEN HAAG - In de geïndustrialiseerde landen sterven elk jaar bijna 3500 kinderen onder de 15 jaar aan de gevolgen van mishandeling en verwaarlozing. De dader is in de meeste gevallen een van de ouders. Armoede, stress, drugs en alcohol zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken.

Dit meldde Unicef in een donderdag gepubliceerd rapport. In Nederland moet een wettelijk verbod komen op fysiek geweld op kinderen, vindt de kinderrechtenorganisatie. Nederland neemt de zesde plaats in wat betreft het aantal sterfgevallen: per jaar zijn zes op de miljoen kinderen dodelijk slachtoffer van mishandeling.

De studie meldt dat kinderen tot 1 jaar het grootste risico lopen op dodelijke mishandeling; driemaal groter dan peuters van 1 tot 4 jaar en zes keer groter dan kinderen van 5 tot en met 14 jaar.

OESO

"De cijfers voor de 27 onderzochte landen, die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), verschillen aanzienlijk," aldus Unicef. In Spanje is een op de miljoen kinderen dodelijk slachtoffer van mishandeling. Voor Portugal is dit 37 per miljoen.

Unicef

Unicef baseert zich op de officiële overheidscijfers van de 27 landen, over een periode van 5 jaar. De organisatie denkt dat het werkelijke cijfer van 3500 kinderen per jaar hoger ligt. "Het blijkt dat hier bovenop in een aantal landen bij veel meer omgekomen kinderen de doodsoorzaak onjuist of onduidelijk wordt vastgesteld.

De redenen daarvoor lopen uiteen van ondeskundigheid en onzorgvuldigheid tot de vrees rouwende ouders ten onrechte te beschuldigen. Het werkelijke aantal dodelijke mishandelingslachtoffers ligt waarschijnlijk dus veel hoger," stellen de inspecteurs.

Vergeleken met onderzoek uit de jaren zeventig in 23 OESO-landen is overigens in veertien van die landen de situatie verbeterd. Het rapport constateert een duidelijk verband tussen huiselijk geweld onder volwassenen en mishandeling van de kinderen. Ongeveer procent tot 70 procent van de mannen die geweld gebruiken tegen hun partner, mishandelen ook hun kinderen. Hetzelfde geldt voor ongeveer 50 procent van de vrouwen die mishandeld worden.

Wetten

Unicef dringt er bij de meeste landen op aan om ook wettelijk vast te leggen dat fysiek geweld op kinderen niet is toegestaan. De harde hand van ouders tegen hun kinderen is nog altijd de meest voorkomende vorm van geweld in de landen.

Slechts zeven landen - Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland,Noorwegen en Zweden - hebben inmiddels een wettelijk verbod op fysiek straffen ingesteld. In Nederland roept Unicef de regering ook op om, in lijn met het kinderrechtenverdrag, zo snel mogelijk over te gaan tot een verbod op het slaan van kinderen.