DEN HAAG - Ze doen maar, was het tamelijk laconieke commentaar van PvdA-leider Bos op de hoon die tijdens de algemene beschouwingen op hem neerdaalde. Hij vond de ophef over de afwezigheid van een PvdA-tegenbegroting "erg Haags".

Bos liet dat donderdag weten in de Bosbode, een periodiek dat de lezer op de hoogte houdt van nieuws over de PvdA-leider. "We hadden dat doorgerekende alternatief graag erbij gehad, maar konden er ook niets aan doen dat het Centraal Planbureau geen tijd had om het op tijd klaar te hebben."

Bos trekt zich het incident niet al te zeer aan. Hij wijst er op dat de grootste kritiek van het CDA kwam, dat in acht jaar oppositie nooit een tegenbegroting heeft gepresenteerd.