AMSTERDAM - Als het aan de gemeenteraad van Amsterdam ligt, kunnen de inwoners van de hoofdstad in 2004 voor het eerstin acht jaar weer Koninginnenacht vieren. Een meerderheid van de raad stemde woensdag in met de terugkeer van de nacht. Dat gebeurde tot ongenoegen van burgemeester Cohen, die vreest voor verstoringen van de openbare orde.

Cohen vertelde na afloop van de gementeraadsvergadering dat het allerminst zeker is of de Koninginnenacht terugkeert in Amsterdam. Hij zei, als verantwoordelijke voor de openbare orde in de hoofdstad, ernaar te zullen kijken.

Fataal succes

Burgemeester Patijn verbood de Koninginnenacht in 1996, nadat de nachtelijke festiviteiten flink uit de hand waren gelopen. Grote mensenmassa's veroorzaakten op grote schaal overlast en brandweer en politie hadden door de drommen mensen nauwelijks toegang tot bepaalde delen van de stad. "De Koninginnenacht is aan zijn eigen succes tenonder gegaan", aldus Cohen.

De meeste partijen in Amsterdam, onder aanvoering van de VVD, vinden het jarenlange ontbreken van de Koninginnenacht een gemis. "Een Koninginnedag zonder Koninginnenacht is als een Maastrichts carnaval zonder optocht", aldus VVD-er F. Huffnagel. "De burgemeester is teveel een zwartkijker." Uit onderzoek zou blijken dat bijna driekwart van de Amsterdammers de nacht terugwil. Steden als Den Haag en Utrecht kennen al jaren een Koninginnenacht.

Voorwaarde

Aan het besluit van de gemeenteraad van woensdag, waar maandenlang over is gediscussieerd, is wel de voorwaarde verbonden dat er geen grootschalige evenementen in de nacht worden georganiseerd. Ook is commerciële verkoop in de nacht verboden en moet de drankverkoop tot de horeca beperkt blijven. Een vrijmarkt voor particulieren mag wel.

Uit een inventarisatie van de gemeentebleek dat vooral politie en openbaar vervoerbedrijven tegen de herinvoering zijn. Zij vrezen dat mensen gaan 'doorhalen' tot de ochtend en daarbij veel drank naar binnen werken, wat tot ordeverstoringen en overlast kan leiden. De sfeer en de 'opbouw' van Koninginnedag kan hierdoor van karakter veranderen. Ook menen ze dat door de inzet van politie in de nacht er minder agenten voor Koninginnedag beschikbaar zijn.

Dronken reizigers

Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf zegt gedurende de nacht nooit voldoende bussen, trams en metro's te kunnen hebben om mensen te vervoeren. De Nederlandse Spoorwegen zijn bang voor groepen dronken reizigers die de toestroom in de ochtend ernstig kunnen hinderen. Voorstanders zijn de toeristensector en de horeca, die wel vinden dat de gemeente de alcoholverkoop door derden moet beperken.

Sinds 1997 geldt een weekeinddregeling voor de horeca in de nacht voorafgaande aan Koninginnedag, waarbij cafés en discotheken iets langer open mogen blijven. Volgens Cohen zijn verstoringen van de openbare orde sindsdien aanzienlijk verminderd. Alleen in 2001 ontstond er een puinhoop bij het Centraal Station in Amsterdam toen de NS op Koninginnedag de reizigers stroom niet aankon.