AMSTERDAM - Gemeenten moeten veel meer doen om de toenemende woonoverlast aan te pakken. Dat laat PvdA-Kamerlid Attje Kuiken weten aan NU.nl.

"Gemeenten zijn laks of hebben geen idee hoe ze de problemen moeten aanpakken."

Afgelopen april concludeerde minister van Wonen Eberhard van der Laan al dat gemeenten te weinig doen om overlast te beperken. Terwijl die mogelijkheden er al wel zijn.

Hij heeft toegezegd een handreiking te laten opstellen die gemeenten moeten helpen bij de aanpak. Deze zal volgend jaar gepresenteerd worden.

Actie

Voor Kuiken duurt dit allemaal te lang. Zij wil onmiddellijke actie van de gemeenten.

De PvdA-politica wil vooral meer aandacht voor de overlast door eigenaren van koopwoningen.

"Gemeenten treden steeds vaker op tegen overlastgevende huurders. Ze hebben echter geen idee hoe ze kopers moeten aanpakken."

"Slachtoffers kampen vaak met psychische en financiële problemen als gevolg van de overlast. Ze belanden in de ziektewet of voelen zich gedwongen te verhuizen of een extra huis te huren."

Zwartboek

De politica werkt momenteel aan een zwartboek. Dit moet een beter inzicht geven in de problemen met burenoverlast en hoe gemeenten daarmee omgaan.

De aanbevelingen hieruit worden na de zomer aangeboden aan het kabinet. Minister van der Laan zal hierna volgens Kuiken beleid moeten maken om de gemeenten tot actie te dwingen.

Zomer

Het Kamerlid stelt dat de overlast met name in de zomer drastisch toeneemt. "Dit uit zich in geluidshinder, zwerfvuil, vernielingen en intimidatie."

Kuiken is nog op zoek naar meer voorbeelden om een zo compleet mogelijk
zwartboek met praktijkvoorbeelden van woonoverlast te kunnen aanbieden.

Via de website van de PvdA worden slachtoffers van burenoverlast
opgeroepen hun verhaal te doen.