AMSTERDAM - De kerkuil is terug op Texel. Voor het eerst in 45 jaar broedt de vogel weer op het Waddeneiland en zijn zelfs al vijf jongen uit hun ei gekropen.

De terugkeer van de kerkuil is het gevolg van het toegenomen aantal huisspitsmuizen, meldt de website natuurbericht.nl dinsdag.

De kerkuil werd in de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw op Texel een zeldzame broedvogel genoemd.

Aantallen zijn niet bekend, maar vaststaat dat in 1962 drie broedende paren zijn waargenomen en in 1963 nog één paar. Voor zover bekend is daarna nooit meer een broedende kerkuil op het eiland gezien.

Huisspitsmuizen

Afgelopen winter werd duidelijk dat twee kerkuilen in de buurt van de Cocksdorp zich tegoed hadden gedaan aan huisspitsmuizen.

Een analyse van braakballen toonde aan dat de vogels zeker 56 muizen hadden verorberd. Daarmee is aangetoond dat de knaagdieren een belangrijke voedselbron zijn voor de kerkuilen op het eiland.