AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam creëert ruim honderd extra opvangplaatsen voor chronisch verslaafden, verslaafde vrouwen, zwervers met psychische problemen en zwerfjongeren met een lichte verstandelijke handicap. Tegelijkertijd wil de gemeente harder optreden tegen verslaafden die op straat overlast veroorzaken.

De gemeente maakte dit woensdag bekend tijdens de opening van een 'passantenhotel' voor dak- en thuislozen. "Door de extra opvangmogelijkheden wordt meer zorg op maat geleverd en verwacht ik dat de overlast op straat vermindert", aldus wethouder H. Belliot (Zorg). Nu verblijven verslaafde zwervers en dak- en thuislozen met gezondheidsproblemen nog vaak in reguliere pensions zonder zorg. Voor de extra zorgvoorzieningen zijn afspraken gemaakt met Zorgkantoor Amsterdam.

De gemeente wil samen met justitie, de GG & GD en gezondheidsinstellingen bekijken of ernstig verslaafde zwervers die veel overlast veroorzaken, gedwongen in een psychiatrische instelling kunnen worden opgenomen. In oktober komen de partijen daarvoor bij elkaar. ,,Niet alle problemen op straat zijn met betere zorg weg te nemen'', aldus Belliot.

Veelplegers

Amsterdam heeft ongeveer 4200 verslaafden. Van hen zorgen 1500 voor problemen. Zeker zeshonderd personen vallen in de categorie verslaafde veelplegers en komen regelmatig in contact met politie en justitie.

Junks die overlast veroorzaken, zijn al jaren een hardnekkig probleem in de hoofdstad. De gemeente werkt al met gebiedsverboden, waarbij verslaafden tot maximaal twee weken uit een bepaalde wijk kunnen worden geweerd. Uit een nog lopende evaluatie van drugsoverlastgebieden moet blijken of er reden is om tot langere gebiedsverboden over te gaan.

Voorts is de stad voorstander van uitbreiding van heroïneverstrekking onder medisch toezicht. Ook wil de gemeente als proef een registratiesysteem van de groep harddrugsverslaafden opzetten, waarbij gegevens tussen politie, justitie en zorginstellingen worden uitgewisseld.

De gemeente gaat samen met het Zorgkantoor Amsterdam voorzieningen meer op doelgroepen toespitsen. Begin oktober komt er een opvang voor oudere daklozen en een ruimte voor de opvang van gezinnen in crisis. Ook komen er vijftig plaatsen voor oudere, zieke verslaafden in een verpleeghuisachtige omgeving. Amsterdam trekt ruim 1,3 miljoen euro uit voor een effectievere begeleiding en dagbesteding voor problematische verslaafden.