AMSTERDAM - Autochtone Nederlanders reageren heftig op Marokkaanse jongeren in Amsterdam. Ze dreigen voor eigen rechter te spelen als de politie niet optreedt tegen overlast en criminaliteit.

Op straat en tijdens buurtbijeenkomsten roepen ze 'kut-Marokkanen', terwijl ze de politie bij opstootjes toeschreeuwen naar honkbalknuppels te grijpen als er niet wordt ingegrepen.

Dat zegt de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit in een interview over 33 jaar politiewerk in De Pers.

Tot nu toe heeft de politie de borrelende gevoelens van eigenrichting 'weten te regelen, te beëindigen', zegt Smit.

Ingegrepen

Eerder dit jaar waarschuwde hij de korpsleiding voor deze gevoelens onder autochtonen. Daarna is fors ingegrepen, zegt Smit. "We hebben tientallen van die rovers aangehouden. En intussen hebben we extra opgelet, vooral de buurtregisseurs, of het met die autochtonen niet echt uit de hand liep."

Vooralsnog beperkt de houding van autochtonen zich tot schelden, zegt Smit. Volgens hem moet de politie uitstralen niet hun kant te kiezen 'als het om dat soort bewoordingen gaat' en optreden als hun gedrag te ver gaat.

"Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in."

Uiterlijk

Smit vindt de zorgen over allochtonen 'vaak te kort door de bocht, beoordelen op uiterlijk'. Hij wijst erop dat in Amsterdam-Oost negentienduizend Marokkanen wonen. "Als die allemaal één misdrijf per jaar zouden plegen, had ik nooit de cijfers die ik nu had. Dus dat is onzin."

Volgens hem vallen Marokkanen op straat meer op, omdat ze bij elkaar clusteren. "Maar dat zijn er twintig of dertig en niet die duizenden die gewoon aan het werk zijn."