DEN HAAG - PvdA-leider Bos is woensdag door de coalitiefracties in de Tweede Kamer gehoond omdat hij met nog niet uitgewerkte alternatieve plannen kwam voor het door hem zwaar bekritiseerde kabinetsbeleid. Het Centraal Planbureau (CPB) had volgens Bos geen tijd om de PvdA-voorstellen door te rekenen.

Daarom presenteert de PvdA haar tegenbegroting volgende week. "Een zwaktebod", vond D66-fractievoorzitter Dittrich tijdens de algemene beschouwingen. Zijn coalitiegenoten Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD) vielen hem bij. Vergeefs daagden ze Bos uit zijn plannen toch op tafel te leggen.

Bos

De PvdA-leider maakte wel de grote lijnen van zijn alternatieven bekend. Door milieuvervuiling extra te belasten, de onroerend-zaakbelasting voor huurders niet af te schaffen en het financieringstekort te laten oplopen willen de sociaal-democraten miljarden euro's vrijmaken om de economie te stimuleren.

Bos wil ook de Europese begrotingsregels veranderen, waarbij het bestaande boetesysteem zou moeten verdwijnen. Niet alleen het financieringstekort van de lidstaten moet als richtsnoer worden genomen, maar ook de staatsschuld. Nederland zou dan minder hoeven te bezuinigen. Lidstaten die zich niet aan de afspraken houden zouden volgens Bos uitgesloten moeten worden van besluitvorming in de EU over financieel-economische kwesties. De Europese Commissie en niet de ministers van Financiën zou moeten toezien op het handhaven van de regels.

Verhagen

CDA-fractieleider Verhagen liet woensdag weten dat het kabinetsplan om werknemers die met VUT gaan een belastingaanslag voor vijf jaar op te leggen van tafel moet. Verhagen wil een overgangstermijn tot 2010.

Verder vindt het CDA dat de omstreden eigen bijdrage voor medicijnen van 1,50 euro per recept geschrapt moet worden. Als alternatief wil het CDA de ziekenfondspremie volgend jaar minder laten dalen. Ook de geplande bezuiniging op het ziekenvervoer per taxi moet van het CDA omlaag: van 135 naar 65 miljoen.

Van Aartsen

VVD-fractieleider Van Aartsen komt woensdag met een voorstel voor extra agenten in 2004. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken moet daar op zijn eigen begroting geld voor vrijmaken. Eventueel zou overbodig defensiepersoneel na een stoomcursus bij de politie aan de slag kunnen.

Van Aartsen wil ook de bezuinigingen bij Defensie anders invullen. Daardoor zou het schrappen van de Orion patrouillevliegtuigen ongedaan gemaakt kunnen worden. Verhagen en Van Aartsen steunen op hoofdlijnen het harde bezuinigingsbeleid van het kabinet, evenals D66-leider Dittrich. "Pappen en nathouden werkt niet meer", aldus Verhagen.

GroenLinks diende woensdag in tegenstelling tot de PvdA wel een tegenbegroting in, hoewel die nog niet door het CPB is doorgerekend. Door een hoger overheidstekort te accepteren wil GroenLinks volgend jaar 40.000 extra banen scheppen. In de hele kabinetsperiode zou het gaan om 100.000 extra banen. De algmene beschouwingen duren tot donderdagavond.

LPF: oude politiek is weer terug

Van de vernieuwing die de Nederlandse politiek leek te ondergaan door het optreden van Pim Fortuyn is weinig meer over. Volgens de LPF-fractie is alles weer bij het oude. "De oude politiek heeft de teugels weer in handen." Fractieleider Herben zei dat woensdag tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Herben vindt dat het kabinet met de doelstellingen die het zich voor komende jaren heeft gesteld alleen een schijnduidelijkheid schept. De "creatieve oplossingen" ontbreken. Vooral bij het verbeteren van de veiligheid schiet het kabinet te kort. "Het is ongehoord dat er volgend jaar minder agenten en minder cellen bijkomen."

Herben zei weinig vertrouwen te hebben in het beleid van minister Donner van Justitie. Die blokkeert volgens hem "de noodzakelijke vernieuwingen met juridische uitvluchten." Herben vindt verder dat het kabinet te veel bezuinigt. Bovendien laat het een potentiële bron van inkomsten liggen door het gas onder de Waddenzee niet te exploiteren.

D66: Pil in ziekenfonds

D66 wil dat de pil in het ziekenfonds blijft. FractievoorzitterDittrich heeft dat woensdag gezegd tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. In de plannen van het kabinet verdwijnt de pil voor vrouwen boven de 21 jaar volgend jaar uit het ziekenfonds.

Ook de plannen voor de 'medicijnenknaak' staan D66 niet aan. Dittrich wil de 1,50 euro per recept niet schrappen, zoals het CDA wil, maar maximeren op 50 euro per jaar. Mensen die meer kwijt zijn, mogen dat bedrag verrekenen met hun eigen risico dat in de zorg wordt ingevoerd.

Volgens CDA-fractievoorzitter Verhagen zorgt dit D66-plan voor veel bureaucratische rompslomp. Net als het CDA wil D66 een streep halen door een deel van de bezuinigingen op het taxivervoer voor zieken.