AMSTERDAM - Australië overweegt dromedarissen vanuit helikopters af te schieten. De dieren werden ooit geïntroduceerd om ontdekkingsreizigers door de Australische woestijn te helpen, maar nu dolen er wel een miljoen in de Outback en verdubbelt hun aantal elke negen jaar.

De dieren moeten met schapen en runderen concurreren om voedsel. Ze vertrappen de vegetatie en maken afgelegen nederzettingen onveilig als ze op zoek naar water leidingen en badkamers vernielen.

De federale regering heeft vorige maand ruim elf miljoen euro uitgetrokken om de dromedarissenpopulatie te reduceren. Behalve afschieten vanuit helikopter zijn er ook plannen om de dieren te slachten en tot hamburgers te verwerken.