WASHINGTON - De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag een amendement verworpen dat de ontwikkeling van kleine kernwapens voor gebruik op het slagveld, zou verbieden. Bovendien stemden de senatoren in met het hervatten van ondergrondse nucleaire testen.

In de Senaat heeft de Republikeinse partij van president Bush de meerderheid. De regering heeft gezegd alleen maar onderzoek te willen doen naar kleine kernwapens. Ze wil ze niet ontwikkelen. Maar sommige Democraten vrezen dat dit de weg opent naar een nieuwe wapenwedloop.

Het gaat om onderzoek naar minikernwapens van minder dan 5 kiloton - iets minder dan de helft van de bom die op Hiroshima werd geworpen. Critici beweren dat dergelijke bommen gevaarlijk zijn omdat beleidsmakers ze mogelijk als een bruikbare toevoeging aan het conventionele arsenaal zien en de kans op een nucleaire escalatie vergroten.

Het amendement zou ook de ontwikkeling van 'bunker busters' hebben getroffen. Dit zijn kernkoppen die ondergrondse bunkers moeten vernietigen. Het streven is er daarbij op gericht de gevolgen van zo'n aanval zoals de verspreiding van radioactief materiaal, zo beperkt mogelijk te houden.

De senatoren stemden ook voor hervatting van ondergrondse kernproeven. In de VS geldt sinds 1992 een moratorium op nucleaire testen. Maar volgens het Witte Huis is een hervatting van de proeven noodzakelijk om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van bestaande kernwapens.