DEN HAAG - De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat gemeenten verplicht worden overlast van vogels alleen nog op een diervriendelijke en meer effectieve manier te bestrijden.

Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de PvdD heeft minister Gerda Verburg (Landbouw en Natuur) woensdag in schriftelijke vragen verzocht hiervoor een landelijk beleid te ontwikkelen.

Volgens Thieme blijken gemeenten vogeloverlast steeds vaker op een dieronvriendelijke en weinig zinvolle manier aan te pakken.

Dongen

Zo wijst de PvdD-leidster op de gemeente Dongen die onlangs heeft besloten duiven te laten verwijderen. Uit onderzoek blijkt volgens Thieme dat na het weghalen van duiven de populatie weer snel toeneemt.

Volgens de PvdD zijn er voldoende diervriendelijke methodes om overlast door vogels tegen te gaan.

Thieme noemt onder meer het gebruik van eimanipulatie, zwakstroomdraden, duiventillen of het anders verpakken en behandelen van afval.

Eerder dit jaar maakte de gemeente Leiden nog bekend uit te proberen of meeuwen vuilniszakken minder openpikken, als die een gele kleur hebben.