EINDHOVEN - De geluidszone van vliegveld Eindhoven die Defensie en VROM vorig jaar hebben vastgesteld, deugt niet en moet opnieuw worden bepaald.

In de tussentijd mag er worden gevlogen op basis van de geluidslimieten zoals die golden in 2007 met een klein aantal extra militaire en civiele vluchten.

Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.

Onder meer de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) had beroep ingesteld tegen de vaststelling van de geluidszone rond het vliegveld.

Nieuwe aanwijzing

Omdat er tot nu toe alleen een indicatieve geluidszone rondom het vliegveld lag, was een nieuwe aanwijzing nodig. Maar de omvang van de nieuwe zone moet beter worden gemotiveerd volgens de Raad van State, want die bepaalt voor een groot deel hoeveel vliegtuigen van een vliegveld kunnen opstijgen en hoeveel er kunnen landen.

Defensie dringt al enige tijd aan op de vaststelling van de geluidszone van de militaire luchthaven Eindhoven. Het zou nodig zijn om in geval van nood F-16 toestellen op te kunnen vangen als andere militaire vliegvelden in Nederland dichtgaan. Volgens de Raad van State heeft Defensie die noodzaak onvoldoende aangetoond.

Uitspraak

De Raad van State heeft woensdag ook uitspraak gedaan over een ontheffing die Defensie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben verleend voor het civiele deel van vliegveld Eindhoven.

Met die ontheffing kon het aantal zware vliegtuigbewegingen door burgerluchtvaartuigen op het militaire vliegveld in 2006 en 2007 tot 14.000 per jaar groeien.

De in het eerste vonnis afgewezen geluidszone heeft volgens de raad geen gevolgen voor de ontheffing die voor die periode was verleend.

Burgerluchtvaart

De nieuwe geluidszone heeft op korte termijn geen gevolgen voor de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport. Dat heeft luchthavendirecteur Joost Meijs woensdag laten weten.

Tot 2011 heeft Eindhoven Airport wat het aantal vliegbewegingen betreft voldoende ruimte binnen de voorlopige voorziening die nu is getroffen. Wat er daarna gebeurt, blijft ook voor Meijs onzeker.

Regeling

De directeur verwacht dat de problemen in de toekomst zich vanzelf zullen oplossen met de regeling burger- en militaire luchtvaart (RBML). Die gaat vermoedelijk dit jaar nog in en legt een scheiding vast tussen civiele en militaire vluchten.

Daarmee zou een einde komen aan de complexe situatie op vliegveld Eindhoven, waarvan zowel Defensie als de burgerluchtvaart gebruikmaakt.