DEN HAAG - Vorig jaar stierven 5400 mensen in Nederland een niet-natuurlijke dood. Het gaat daarbij om het overlijden door een ongeval, zelfdoding, moord en doodslag.

Dat is woensdag gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste slachtoffers kwamen door een ongeval om het leven.

Volgens het CBS komen ongevallen in de privésfeer het meest voor: 2600 doden. Vallen is in deze categorie veruit de belangrijkste doodsoorzaak.

De overige slachtoffers overleden door verbranding, verdrinking, verstikking of een ongeval met een overdosis drugs, alcohol of medicijn.

Ouderen van boven de tachtig zijn het vaakst het slachtoffers van een ongeval in de privésfeer. Vallen komt bij hen het meest voor.