DEN HAAG - Het kabinet moet het huidige cellenoverschot niet aangrijpen om te bezuinigen. In plaats daarvan moet in gevangenissen juist meer worden gedaan om gevangenen voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Dat stelde de SP maandag.

Tweede Kamerlid Krista van Velzen hekelt in het rapport de door het kabinet voorgenomen sluiting van acht gevangenissen en de bezuiniging op personeelskosten.

Volgens haar maken verdergaande bezuinigingen de samenleving onveiliger.

De SP stelt voor juist meer aandacht te besteden aan scholing, verslavingszorg en persoonlijk contact tussen gevangenismedewerkers en gedetineerde. ''Het verblijf in de gevangenis moet zich meer dan nu het geval is richten op terugkeer in de samenleving.''

Eigen onderzoek van de SP onder 500 gevangenismedewerkers geeft aan dat 84 procent vindt dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen.

Eigen cel

Een grote meerderheid van de ondervraagden (87 procent) vindt dat iedere gevangene weer een eigen cel moet krijgen. Volgens 65 procent neemt de onveiligheid in inrichtingen toe door meerdere gedetineerden in één cel te plaatsen.

Gevangen zitten nu verplicht met meerderen in één cel. De SP vindt dat bij een cellenoverschot plaatsing in meerpersoonscellen vrijwillig moet zijn.