RIJSWIJK - De bezuinigingen op het gevangenisregime gaan de maatschappij op lange termijn alleen maar veel meer geld kosten. Als minister Donner van Justitie op de dinsdag ingeslagen weg voortgaat, kan het voornemen om gedetineerden klaar te stomen voor de maatschappij de prullenbak in.

Dat concludeerde R. Engel, voorzitter van de groepsondernemingsraad gevangeniswezen, dinsdag na de presentatie van de Miljoenennota. "De gevangenissen worden dan opleidingsinstituten voor criminaliteit in plaats van instellingen om gedetineerden klaar te maken voor succesvolle terugkeer in de normale maatschappij."

Veiligheidsbeleid

De gevolgen van de bezuinigingen druisen volgens Engel dus in tegen het voorgenomen veiligheidsbeleid van het kabinet. Voor politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht is juist extra geld beschikbaar gekomen, om de veiligheid te verbeteren. Maar volgens het kabinet kan het gevangenisregime soberder worden.

Dat betekent minder luchten en minder sporten voor gevangenen. Zij moeten dus meer op hun cel blijven. Ook wordt nog financiële ruimte gezocht in tweemanscellen. Door deze maatregelen kan vooral op personeelskosten worden bespaard.

"De versobering wekt alleen maar extra agressie op. De gedetineerden gaan op deze manier steeds meer woede opkroppen", stelt Engel. "Dat levert meer gevaar op voor de bewaarders, maar ook voor de maatschappij als de gedetineerden vrijkomen."

Resocialiseren

Gedetineerden resocialiseren wordt met de nieuw ingeslagen weg een onmogelijke opdracht. Engel verwacht dat veel vrijgelaten gevangenen daarom weer snel achter de tralies zullen belanden, waardoor ze de overheid veel geld blijven kosten.

Het verbaast de voorzitter van de groepsondernemingsraad dat minister Donner geen rekening met deze consequenties houdt. "Deze minister is een echte justitieman", meent hij. "Daarom zou juist Donner oog voor de gevolgen op lange termijn moeten hebben."