AMSTERDAM - Het verplicht melden van onveilige situaties in de luchtvaart waardoor vliegen veiliger zou worden, werkt niet. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van de commissie Van Delden waar de NOS de hand op heeft weten te leggen.

De commissie bekeek het functioneren van het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) dat in 2007 is opgericht.

Luchtvaartpersoneel moet aan dat bureau onveilige situaties melden. Het ABL zou die dan registreren en verwerken.

Analyseren

Uit het rapport blijkt dat luchtvaartpersoneel genoeg voorvallen meldt (vorig jaar 10.000 keer), maar dat het verwerken en analyseren van de informatie door het ABL aan alle kanten schort.

Ook zou het luchtvaartpersoneel bang zijn voor vervolging door justitie als het incidenten meldt. Het ABL is namelijk verplicht grove nalatigheid te melden aan het Openbaar Ministerie (OM). Tot op heden is dat niet gebeurd.

Volgens het rapport valt er een hoop te verbeteren. Zo adviseren de onderzoekers onder meer de strafrechtelijke kennis bij het ABL te vergroten. Ook denken ze dat het beter zou zijn om het bureau te integreren in de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Spanning

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) onderschrijft de conclusies van de commissie Van Delden, maar vindt de commissie te terughoudend over de spanning tussen de luchtvaartsector en het OM.

''Onze leden geven regelmatig aan zeer bezorgd te zijn over het optreden van het OM, zoals ook onlangs bij de crash van het toestel van Turkish Airlines op Schiphol'', aldus voorzitter Evert van Zwol.

''De VNV pleit voor heldere keuzes voor de rol van het OM. Je moet een keuze maken tussen een systeem dat gericht is op leren van fouten of een systeem gericht op straffen. Alleen door het melden van voorvallen zijn wij in staat geweest om de luchtvaart naar een uniek hoog niveau van veiligheid te brengen. Als het OM zich te veel in dit systeem blijft mengen gaat onherroepelijk de meldingsbereidheid omlaag en daarmee dus ook de vliegveiligheid.''

Reactie OM

Het OM in Haarlem zegt in een reactie dat sinds de meldingsplicht van kracht is het geen enkele melding van een voorval heeft ontvangen door tussenkomst van het ABL.

Het OM vindt het daarom niet terecht dat ''op basis van deze zeer summiere gegevens door de commissie een relatie wordt gelegd tussen de werking van de wet, het optreden van de politie en OM en de onderbuikgevoelens binnen de sector''.