DEN HAAG - In de aanpak van alle onzekerheden en problemen die de burger op dit moment treffen zijn de resultaten op langere termijn belangrijker dan de nadelige effecten op korte termijn. Dat zei koningin Beatrix dinsdag in de troonrede.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De vorstin refereerde aan negatieve ontwikkelingen in binnen- en buitenland, aan burgeroorlogen, aanslagen en andere vormen van geweld, aardbevingen, overstromingen, droogte, teruggang van de economie, werkloosheid, de zorgen om de cohesie in de Nederlandse samenleving, de onveiligheid en overlast op straat, de aantasting van de leefomgeving.

"De regering onderkent deze onzekerheden en problemen en ziet het als haar opdracht om weer perspectief te bieden. Zij wil bijdragen aan een sterke en duurzame economie, een slagvaardige overheid, een levende democratie en een veiliger samenleving." Dit perspectief vereist structurele hervormingen, waarbij het resultaat voor de lange termijn belangrijker is dan de nadelige gevolgen op de korte termijn, aldus de koningin.