DEN HAAG - De Nederlandse VN-militairen van Dutchbat hebben in 1995 in Srebrenica hun best gedaan onder moeilijke omstandigheden. Dit stelt Radovan Karadzic, toenmalig president van Republika Srpska.

Volgens Karadzic was het ''noodzakelijk'' voor het Bosnisch-Servische leger om in actie te komen tegen de voortdurende aanvallen van Bosnische moslims vanuit de enclave Srebrenica op omliggende Servische dorpen: ''Zij doodden honderden burgers en trokken zich dan terug in de veiligheid van de 'veilige zone'.''

Het Bosnisch-Servische leger onder opperbevel van Karadzic veroverde de moslimenclave Srebrenica op 11 juli 1995. ''De tragische sterfgevallen die daarop volgden, waren noch voorzien noch gepland'', aldus Karadzic.

Joegoslavië-Tribunaal

Volgens de aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal moet Karadzic zich verantwoorden wegens volkerenmoord, waarvan duizenden moslims het slachtoffer werden.

Volgens Karadzic waren er ''verscheidene verrassingen'' voor de Bosnische Serviërs na de val van de enclave.

Vechten

''Wij hadden niet voorzien dat de bewoners hun huis zouden willen verlaten en dat een groot aantal mannen zou weigeren hun wapens in te leveren, zoals hun civiele leiders hadden afgesproken, en in plaats daarvan gewapend het gebied zouden verlaten en doorgaan met vechten in de omgeving van Srebrenica'', aldus Karadzic.

Dutchbat

Volgens Karadzic is Dutchbat aan ''oneerlijke'' kritiek blootgesteld voor de gebeurtenissen in Srebrenica: ''Gelet op de geringe omvang van de strijdmacht die naar Srebrenica is gestuurd, was het een missie die gedoemd was te mislukken.''

Toen de Nederlanders naar Srebrenica werden uitgezonden, ''was het bij de Verenigde Naties alom bekend dat Srebrenica geen neutraal veilig gebied was, maar een bolwerk van het Bosnische moslimleger, met een roekeloze crimineel aan het roer in de persoon van Naser Oric''.

Oric

Oric viel niet alleen omliggende Servische dorpen aan: de Bosnisch moslimmilitairen ''vergrootten ook het lijden van de eigen mensen in de enclave door woekerhandel en gesjacher'' met humanitaire hulpgoederen.

Volgens Karadzic is goed gedocumenteerd dat Oric en zijn mannen wapens kregen van buiten de enclave. ''De Bosnische moslims waren de lievelingen van de Amerikanen, die samen met de Iraniërs wapenleveranties bevorderden in weerwil van het VN-wapenembargo.''

Mandaat

Dutchbat had ''noch de menskracht noch het politieke mandaat'' om deze problemen op te lossen. ''Ik hoop dat door mijn proces het Nederlandse publiek de waarheid over deze gebeurtenissen zal ontdekken en zal begrijpen dat hun jongens hun best deden in moeilijke omstandigheden.''

Gecensureerd

Het Joegoslavië-Tribunaal staat om veiligheidsredenen slechts schriftelijke interviews toe, die door de griffie worden gecontroleerd voor publicatie. Karadzic' juridisch adviseur Peter Robinson bevestigt dat het antwoord niet is gecensureerd. Karadzic heeft er zelf voor gekozen alleen in te gaan op zijn kijk op de rol van Dutchbat.

Vragen over massagraven en het uitbreken van de oorlog in Bosnië liet hij onbeantwoord.