DEN HAAG - Het verbod op de radarverklikker zal op 1 januari ingaan. Aangezien het advies van de Raad van State nog niet binnen is, kan het verbod niet op 1 oktober van kracht worden. Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat is er geen sprake van afstel, aldus een woordvoerder dinsdag. Het departement noemt de invoering van het verbod per 1 januari "reëel".

Naast het verbod op het bezit wil minister Peijs de verkoop van snelheidsverklikkers verbieden. Voor een verbod is een wijziging van het zogeheten voertuigreglement noodzakelijk. Daarin staat precies beschreven wat er op en aan een auto mag zitten.