UTRECHT - Allochtone jongeren zouden een jaar langer naar de basisschool moeten om hun kansen in het onderwijs te vergroten. Met de introductie van een negende jaar kunnen leerachterstanden worden goedgemaakt.

Volgens de Utrechtse hoogleraar orthopedagogiek P. Leseman zijn de mogelijkheden om achterblijvende leerlingen bij te spijkeren momenteel beperkt. Extra lessen of een extra jaar kunnen een uitkomst zijn, aldus Leseman. In een vraaggesprek met het dagblad Trouw wijst hij er dinsdag op dat het aantal scholieren met leerachterstanden de komende tientallen jaren sterk zal toenemen.

Leseman bestrijdt dat het zinloos is kinderen naar de kinderopvang, peuterspeelzaal of zogeheten voorschool te sturen. Dat bleek uit een studie van het onderzoeksinstituut ITS van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Volgens Leseman dateren de gegevens uit de tijd voordat met de voorschool werd geëxperimenteerd.