DEN HAAG - Het welzijn van de olifant is volgens het ministerie van LNV nadrukkelijk in het geding. Dat concludeert minister Gerda Verburg (LNV) uit een onderzoek, dat zij heeft laten verrichten naar dieren in reizende circussen.

De bewindsvrouw kondigt aan met nieuwe regels te komen om welzijn en de gezondheid van circusdieren beter te waarborgen.In het welzijnsonderzoek is gekeken naar olifanten, leeuwen, tijgers, kamelen en paarden.

Volgens de onderzoekers is sprake van een bepaalde mate van aantasting van het welzijn van de dieren. De problemen doen zich vooral voor bij de verzorging van de dieren en bij de kennis van verzorgers over gezondheid en preventie.

Voor de olifant geldt bovendien dat er een gebrek aan afleiding is, te weinig bewegingsvrijheid en een rantsoen dat niet optimaal is. Optredens blijken het dierenwelzijn niet noemenswaardig aan te tasten.

Tevreden

Volgens onderzoekers van de Animal Science Group, onderdeel van de Wageningen Universiteit, hebben dieren het bij vijf van de zes rondreizende circussen in Nederland juist goed en ogen zij tevreden.

Circusmensen hebben het beste met hun dieren voor, aldus de onderzoekers. De verzorgers zouden wel een cursus preventieve gezondheidszorg voor dieren moeten volgen.

De wetenschappers gingen in de afgelopen twee jaar 82 keer op bezoek bij de zes circussen, waarvan 53 keer onverwacht, en onderzochten daar veertig 'wilde' dieren en 62 paarden.

Kritiek

Omdat het houden van circusdieren tegenwoordig veel kritiek oproept, bevelen de onderzoekers wetgeving aan in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO).

In Oostenrijk is het exploiteren van 'wilde' dieren verboden. Enkele andere Europese landen, waaronder Nederland, proberen het gebruik van circusdieren langs bureaucratische weg te ontmoedigen.