WASHINGTON - De beloning van 30 miljoen dollar (ruim 27miljoen euro) die was uitgeloofd voor de gouden tip over deverblijfplaats van de twee zonen van Saddam Hussein is nog steedsniet uitgekeerd. Dat heeft iemand van het Amerikaanse ministerievan Buitenlandse Zaken maandag gezegd.

Amerikaanse militairenslaagden er door die tip op 22 juli in Uday en Qusay te doden."De beloning is nog steeds niet uitbetaald", zei de zegsmandie anoniem wilde blijven. De betaling zou om"veiligheidsredenen" tot nu toe zijn uitgebleven. Op 31 juliverklaarde het ministerie dat de beloning zeer binnenkort zouworden uitgekeerd.

De identiteit van de tipgever is nooit onthuld, maar volgens talvan Iraki's is het de eigenaar van de villa in de Noord-Iraaksestad Mosul waar de zonen van de verdreven president zichschuilhielden. Bij de beschieting van die villa werden zij gedood.