LOS ANGELES - Een Amerikaans federaal hof van beroepheeft maandag bepaald dat de verkiezingen die voor 7 oktober in destaat Californië stonden gepland, niet mogen doorgaan. Volgens TheLos Angeles Times vindt de rechtbank het niet goed dat in zesgemeenten alleen gestemd kan worden met een systeem vanponskaarten.

Op 7 oktober zouden de inwoners van Californië vervroegd naar destembus gaan om te beslissen over het lot van gouverneur GrayDavis. Hij werd vorig jaar voor een tweede termijn herkozen, maarzijn populariteit daalde snel als gevolg van het enormebegrotingstekort van de staat. Meer dan 1,6 miljoen mensen haddengevraagd om een herroepingsstemming. Onder anderen acteur ArnoldSchwarzenegger had zich in de verkiezingsstrijd gegooid.

Het ponskaartensysteem leidde tijdens de presidentsverkiezingenvan 2000 tot grote problemen in de staat Florida. Het kwam daar tothertellingen omdat veel ponskaarten niet of slecht 'leesbaar'bleken, en dat terwijl de kandidaten Bush en Gore dicht bij elkaarzaten. In reactie op al deze commotie zijn op veel plaatsenstemmachines ingevoerd, maar nog niet overal.

In Californië ontbrekenstemmachines onder meer nog in Los Angeles, de grootste gemeente.Een van de belangengroepen die ijverden voor de vervroegdeverkiezingen in Californië heeft al beroep aangekondigd tegen hetbesluit. Het is niet bekend wanneer er een beroepsuitspraak kanliggen. Als de huidige uitspraak van kracht blijft, zullen deverkiezingen waarschijnlijk alsnog in maart 2004 worden gehouden.Dan moeten alle betrokken gemeenten het ponskaartsysteem hebbenafgeschaft.