WAGENINGEN - Op de dijken rond het IJmeer bij Amsterdam leven honderden ringslangen. De beesten zijn de laatste tijd explosief in aantal toegenomen, stelde de reptielenstichting Ravon vrijdag tevreden vast.

De leefomgeving van deze ongevaarlijke slangen is enorm verbeterd, omdat er broeihopen zijn aangelegd. Dit zijn een soort composthopen, waarin de reptielen hun eieren kunnen leggen.

''De ringslang reageert snel en goed op deze maatregelen'', aldus Ravon. Met name langs de noordoever van het IJmeer zijn de beesten talrijk.

Broeihopen

De dijken aan het IJmeer bieden sinds jaar en dag een ideale leefomgeving voor de ringslangen. Door stadsuitbreiding en wegenbouw wordt deze echter aangetast, stelt Ravon.

Om dit verlies te compenseren hebben verschillende organisaties broeihopen voor de reptielen aangelegd.

Ringslang