DEN HAAG - De Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) is er niet voor om politieauto's standaard uit te rusten met hartmassageapparaten, de zogenoemde defibrillatoren. Dat heeft de raad maandag laten weten. De Nederlandse Hartstichting maakt zich daar wel sterk voor, maar de korpschefs rekenen medische handelingen niet tot de kerntaken van de politie.

"Politiemensen zijn niet opgeleid om medische handelingen te verrichten. De kerntaken van de politie zijn toezicht, handhaving en opsporing. Het hulpverlenen aan mensen die medische hulp nodig hebben, beperkt zich tot eerste hulp in afwachting van deskundig ambulancepersoneel", menen de korpschefs.