WENEN - Iran blijft zich houden aan het non-proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens verbiedt. Dat heeft directeur Gholamreza Aghazadeh van het Iraanse atoomenergiebureau maandag gezegd.

"Iran voelt zich verbonden aan zijn verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het non-proliferatieverdrag", aldus Aghazadeh tegen een bijeenkomsten van lidstaten van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de VN. "Niet alleen uit contractuele verplichtingen, maar ook om religieuze en ethische overwegingen."

Volgens de Iraniër blijft Teheran gewoon praten met het IAEA over de mogelijke ondertekening van een protocol, behorende bij het non-proliferatieverdrag, dat onaangekondigde inspecties van nucleaire locaties toestaat. Eerder sloot Iran niet uit afstand te nemen van het verdrag, dat het in 1970 ondertekende.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA geeft Iran tot 31 oktober de tijd om tot in detail aan te tonen dat het land niet in het geheim kernwapens ontwikkelt. Een ontwerpresolutie met die strekking is vrijdag door de bestuursraad van de 'atoomwaakhond' van de VN aangenomen. Volgens de VS maakt Iran kernwapens, maar Teheran ontkent dat.