UTRECHT - Minister De Geus (Sociale Zaken) wil met de vakbeweging een meerjarenakkoord afspreken over bevriezing van de lonen. "Ik heb de vakbonden een oproep gedaan om in 2004 en 2005 tot een nullijn te komen voor wat betreft de contractlonen", aldus de minister maandag na afloop van een gesprek met de FNV, het CNV en MHP.

De vakcentrales FNV en CNV reageerden woedend op het voorstel. "Het kabinet heeft het gat groter gemaakt door te eisen dat de vakbeweging twee jaar op de nullijn moet zitten" aldus FNV-voorzitter L. de Waal. De Geus had een gesprek met de vakcentrales ingelast om van gedachten te wisselen over hun voorstellen om de Nederlandse economie uit het slop te trekken.

Het CNV heeft zich eerder bereid getoond om de lonen volgend jaar alleen met een vast bedrag te laten stijgen. "Ik had gehoopt op een reactie op onze voorstellen, in plaats daarvan komt De Geus met aanvullende eisen," aldus CNV-voorzitter D. Terpstra. "Ik ben buitengewoon teleurgesteld."

De vakcentrale MHP zei wel open te staan voor een meerjarig loonakkoord met het kabinet. Als de vakcentrales bereid zijn de lonen te bevriezen dan denkt De Geus meer financiële ruimte te krijgen binnen het kabinet. Met dat geld zou hij aan wensen van de vakbeweging tegemoet kunnen komen door de bezuinigingsplannen te verzachten.

Miljoenennota

De minister wees erop dat financiële ruimte ook kan worden geëist door de Tweede Kamer tijdens het debat na prinsjesdag over de miljoenennota. "Na de algemene beschouwingen is duidelijk wat de politieke ruimte is. Dan kunnen zaken worden gedaan", aldus De Geus.

De minister wil op 26 september verder praten met de vakcentrales. Voor Terpstra is dat overleg de laatste kans voor het kabinet om de vakbeweging tegemoet te komen. De CNV-voorzitter volgt daarmee de harde lijn die de FNV eerder al had ingenomen.