TALLINN - Estland heeft zondag per referendum duidelijk gekozen voor toetreding tot de Europese Unie. Van de ongeveer 880.000 kiesgerechtigden stemden volgens de autoriteiten circa tweederde voor het lidmaatschap van de EU.

Volgens de voorlopige einduitslag van de kiescommissie in Tallin ging 67 procent voor toetreding en 33 procent tegen. De opkomst was met 63,4 procent hoger dan bij de parlementsverkiezingen van dit voorjaar toen de opkomst 58 procent bedroeg.

"Hier hebben we jarenlang naar toegewerkt", regageerde minister van Buitenlandse Zaken Kristiina Ojuland op de uitslag. "Ons land zal een actieve rol in de unie zoeken en zich niet in de hoek verstoppen", zei ze. Premier Juhan Parts zei dat "de lente Estland heeft bereikt - we zijn weer terug in Europa".

Volgens waarnemers is deze uitslag geen verrassing, aangezien een overgrote meerderheid van de Esten blijkens opiniepeilingen voorstander is van lidmaatschap van de EU. Wel vrezen veel Esten voor het verlies van hun culturele identiteit binnen de EU.

De Baltische staat is een van de tien voornamelijk Oost-Europese landen die door de Europese Unie zijn uitgenodigd om op 1 mei 2004 lid te worden. Het buurland Letland houdt komende zondag een referendum over toetreding tot de Europese Unie.