AMSTERDAM - Het tekort aan gevangenispersoneel leidt tot gevaarlijke situaties, vooral bij meerpersoonscellen. Dit vindt SP-Kamerlid Krista van Velzen.

Ze luidt de noodklok over de situatie in gevangenissen en wil dat staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) actie onderneemt.

Van Velzen zegt dat ze tientallen meldingen van gevangenispersoneel heeft gekregen over risicovolle situaties bij meerpersoonscellen.

Deze cellen, waarin meerdere gedetineerden samen opgesloten zijn, mogen alleen worden geopend door twee of meer bewakers. Volgens Van Velzen komt het geregeld voor dat slechts één medewerker de cellen opent, omdat er onvoldoende personeel is.

Vechtpartijen

De SP eist dat er meer personeel komt op de afdelingen van de meerpersoonscellen. Liever nog wil Van Velzen dat de cellen met meerdere personen helemaal verdwijnen, of dat het plaatsnemen van een gedetineerde op een meerpersoonscel vrijwillig wordt.

"Dan zullen de onderlinge spanningen, vechtpartijen en veiligheidsrisico's voor het personeel verminderen," aldus het Kamerlid.

Cellenoverschot

Het plaatsen van twee gedetineerden in één cel werd in 2004 ingevoerd vanwege het cellentekort. Inmiddels is er een cellenoverschot.

Albayrak meldde in mei dat de komende jaren acht gevangenissen gesloten worden omdat er te veel cellen zijn. Dit kwam haar op flinke kritiek te staan in de Kamer, onder meer van de SP, de VVD en de PVV, die vreesden dat er over een aantal jaar weer een tekort aan cellen zou ontstaan.

Hierop antwoordde Albayrak dat meerpersoonscellen tijdelijk gebruikt zouden worden als eenpersoonscel, zodat als het aantal gedetineerden weer toeneemt, zij weer samen op de cel kunnen.