DEN HAAG - Na twintig jaar wordt het vanaf medio volgend jaar weer verboden om dwars door een rouwstoet te rijden. Verkeersminister Camiel Eurlings heeft dit donderdag aangekondigd in antwoord op een motie van die strekking van de Tweede Kamer.

''Het belang van het geven van ruimte aan een rouwstoet gaat veel verder dan het domein van verkeer alleen. Het zegt veel over de mate van respect in de samenleving in den brede'', aldus Eurlings.

Het verbod op het onderbreken van een rouwstoet werd in 1990 afgeschaft, omdat onduidelijk was welke auto's deel uitmaakten van de stoet. Mensen maakten veel minder gebruik van zwarte volgauto's.

Daarom zullen straks rouwauto's dezelfde herkenningstekens moeten voeren. Die moeten voldoen aan bepaalde afmetingen en duidelijk en makkelijk herkenbaar zijn, ook bij slecht weer.

Zicht

Ook mag het zicht vanuit de auto niet worden belemmerd. Er worden nu eerst zulke herkenningstekens ontworpen en getest.

Met de uitvaartbranche is verder afgesproken dat volgauto's van een rouwstoet niet door rood licht mogen rijden, ook niet als het eerste voertuig door groen is gereden.