AMSTERDAM – “De Nederlandse onderwijsinstellingen hebben, het basisonderwijs niet meegerekend, ongeveer 2 miljard euro in kas, die ze niet uitgeven.” Dat heeft drs. Leo Lenssen, de financiële man in het bestuur van de Bve Raad, zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. Hij pleit ervoor om dit geld in te zetten voor onderwijsvernieuwing.

Volgens Lenssen hadden alle scholen samen eind 2001 in totaal circa 2 miljard euro aan liquide middelen en hij gaat ervan uit dat dit nog steeds niet anders is. De directies van de scholen zijn volgens hem vastgeroest in traditioneel denken over onderwijs en weten het geld niet zinvol te besteden. Dat wordt in de hand gewerkt door de regeldrift van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat hun handelen beperkt.

Lenssen pleit voor een “nieuwe generatie van schoolleiders”, die “de moed heeft om de dingen anders te doen”. Hij denkt dat het Innovatie Platform, de onlangs opgerichte denktank onder leiding van premier Balkenende, hiervoor ideeën kan aandragen. Het stoort Lennsen wel, dat het middelbaar beroepsonderwijs niet vertegenwoordigd is in het platform, waarin wel universtiteiten en bedrijfsleven zitting hebben.

De Bve Raad is de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs en van instellingen voor volwasseneneducatie.