DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft op 1 juni 27.700 vreemdelingen laten weten dat ze op grond van de pardonregeling in Nederland mogen blijven.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) meldt de Tweede Kamer maandag dat de regeling voorspoedig verloopt en in de laatste fase is.

Een woning was er voor 24.270 'pardonners'. Eind dit jaar moeten alle buitenlanders die door het generaal pardon in Nederland kunnen blijven een eigen dak boven hun hoofd hebben.

Niet alle gemeenten werken daar even goed aan mee, aldus Albayrak, die wel denkt dat ze dit doel haalt.

Ze wijst erop dat er op 1 juni nog 370 mensen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werden gehuisvest en dat ook de 'pardonners' die elders zijn opgevangen bijna allemaal een woning hebben.

Persoonsgegevens

Albayrak meldt dat zesduizend personen te horen kregen dat ze niet in aanmerking komen voor de regeling, onder meer omdat onjuiste persoonsgegevens waren verstrekt of omdat de mensen niet konden aantonen dat ze onafgebroken in Nederland verbleven.

Tot 1 juli is in zo'n 3100 gevallen bezwaar aangetekend tegen deze beslissing.

Tweehonderd bezwaarschriften zijn nog in behandeling. Van de zeshonderd die de IND opnieuw beoordeelde, volgde in dertig gevallen alsnog een aanbod.

De staatssecretaris verwacht dat uiteindelijk het overgrote deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers Nederland verlaat.