CANCUN - De Wereld Handels Organisatie heeft zaterdag een voorlopig akkoord bereikt om de landbouwsubsidies in te krimpen. De ontwikkelingslanden noemden de resolutie onacceptabel. Het voorstel wordt dit weekend door alle 146 leden van de organisatie doorgenomen.

De definitieve versie van het voorstel, samengesteld door de Mexicaanse voorzitter Luis Ernesto Derbez, kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel in landbouwproducten. De ontwikkelingslanden die worden geleid door Brazilië, China en India dringen aan op een opheffing van alle exportsubsidies en een forse inkrimping van steun op de binnenlandse markt.