DEN HAAG - Er komt zo snel mogelijk een plek waar klokkenluiders uit zowel de private als de publieke sector terechtkunnen voor informatie en advies. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat maandag gemeld.

Het gaat om een Advies- en verwijspunt klokkenluiden naar Brits voorbeeld.

Maandag bereikten minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) een akkoord met de vakbonden over een betere bescherming van klokkenluiders bij de rijksoverheid, de politie en defensie.

Vertrouwelijk

Bekend was al dat voortaan een misstand ook vertrouwelijk gemeld kan worden. Daarnaast kunnen klokkenluiders die procederen tegen hun organisatie op financiële steun rekenen.

Verder is afgesproken dat vastgelegd wordt wat precies verstaan wordt onder benadeling van een persoon die een melding heeft gedaan.

Ook geldt de bescherming bij kleinere zaken of bij een melding over andere organisaties. Ook voormalig ambtenaren kunen tot twee jaar na vertrek melding van een misstand doen.