DEN HAAG - De Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66, willen dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Die maatregel moet eraan bijdragen dat de zorg betaalbaar blijft en dat de staatsfinanciën op orde gebracht worden. Tevens zou een ‘failliet’ van het AOW-stelsel zo voorkomen kunnen worden.

Voorzitter Vincent Verkoelen hekelt de zogenoemde babyboomgeneratie. “Bij een toegenomen levensverwachting vanaf 65 jaar is het weinig solidair dat het tot norm is verworden vervroegd uit te treden rond het 55ste levensjaar”, aldus Verkoelen. Nu de gemiddelde levensverwachting is toegenomen van 74 naar 84 jaar is niet meer dan normaal dat iedereen zijn steentje bijdraagt, zo zegt hij.

Vervroegd uittreden moet wel mogelijk blijven voor wie dat wil, maar vutters moeten daar zelf ook verantwoording voor dragen, vindt Verkoelen. “Met de aankomende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande krapte op de arbeidsmarkt is het niet verantwoord wanneer de overheid de luxepositie van de babyboomers blijft financieren, want daarmee komt het volledige AOW-stelsel en de bekostiging van de zorg in de toekomst in gevaar.”