GENEVE - De vijf permanente leden van deVeiligheidsraad willen allen dat de Amerikanen de macht in Irak"zo snel mogelijk" overdragen aan de Irakezen. Dat heeftVN-secretaris-generaal Kofi Annan zaterdag gezegd na een ontmoetingtussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf landen inhet Zwitserse Genève.

Op de bijeenkomst bereikten de bewindslieden van de VerenigdeStaten, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China geenovereenkomst over een termijn waarop de machtsoverdracht zou moetenplaatsvinden. Annan noemde een consensus echter "bereikbaar". DeVeiligheidsraad zal volgende week in New York opnieuw over de zaakvergaderen.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken CollinPowell was de bijeenkomst "bemoedigend". Hij voegde er echter aantoe dat er nog wel punten zijn waarop de landen van meningverschillen.

Frankrijk wil dat het bestuur over Irak zo snel mogelijk inhanden van Irakezen komt. De Amerikanen voelen daar niets voor.