DEN HAAG - Het geluid van het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) blijft volgens staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) binnen de normen.

Dat blijkt volgens de CDA-bewindsman uit aanvullend onderzoek dat hij vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ook zou volgens voorzichtige berekeningen de geluidbelasting door de JSF in regio's rondom de verschillende vliegbases in Nederland overeenkomen met die van de huidige F16-toestellen.

De Kamer had dit voorjaar gevraagd naar aanvullend onderzoek, omdat eerder onderzoek onvoldoende inzicht zou geven in het geluid van de beoogde opvolger van de F-16.

Buitenland

Uit berekeningen op basis van geluidsmetingen met JSF-toestellen op een Amerikaanse vliegbasis blijkt dat met 80 procent of meer van de vliegbewegingen in Nederland niet de normen worden overschreden.

De overige vliegbewegingen hebben volgens De Vries, net als met de F16 nu, in het buitenland plaats.

Geluidsisolatie

Verder zullen met de JSF rond vliegbasis Leeuwarden naar verwachting twee woningen binnen een gebied vallen waar ze eigenlijk niet mogen staan.

De bewoners behouden het recht er te blijven wonen. Twaalf woningen staan in een gebied waar ze in aanmerking komen voor geluidsisolatie op kosten van het Rijk.

Daar staat volgens De Vries tegenover dat tegelijkertijd rondom de vliegbases Leeuwarden en Volkel bij elkaar ruim 1100 minder woningen geïsoleerd hoeven te worden.

Deze daling zou komen doordat het nieuwe toestel kort na het opstijgen het motorvermogen, en daarmee de geluidsbelasting, kan verminderen.