DEN HAAG - De geluidshinder van overvliegende vliegtuigen voor omwonenden van Schiphol wordt beperkt. Uitvliegroutes boven een groot aantal gemeenten, onder welke IJmuiden, Abcoude, Amsterdam en Rijsenhout worden definitief aangepast.

Het kabinet stemde vrijdag in met een voorstel daartoe van de ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu).

De maatregelen vloeien voort uit experimenten met andere vliegroutes die vorig en dit jaar met succes zijn uitgevoerd.

De CROS, een samenwerkingsverband van omwonenden van Schiphol, bestuurders en de luchtvaartsector, adviseerde daarom ze definitief in te voeren.

Meer geluid

Op een aantal punten wordt meer geluid toegestaan, op andere punten minder. Het aantal mensen dat ernstige overlast heeft, neemt daardoor af met in totaal 18.000.

Dichtbij Schiphol zal een beperkt aantal inwoners meer overlast hebben. Nieuwe experimenten zijn op komst om die hinder terug te dringen.