NEW YORK - De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebbenaanwijzingen dat Noord-Korea de activiteiten in de kerncentrale vanYongbyon heeft stilgelegd. Dat meldde de Amerikaanse krant The NewYork Times bij monde van hoge Amerikaanse functionarissen.

Voorzover bekend is de kerncentrale in Yongbyon de enige waarplutonium wordt opgewerkt zodat het bruikbaar is voor kernwapens.De Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden twijfels hebben over deoorzaak van de sluiting, die onlangs zou hebben plaatsgevonden.Onduidelijk is of het om een technisch probleem gaat, een gebaarvan goede wil van Noord-Korea naar het westen, of dat er ietsanders aan de hand is.

De veiligheidsdiensten moeten hun informatie vooral baseren opde uitstoot van krypton 85, een gas dat vrijkomt bij nucleaireopwerking.