AMSTERDAM - De verdediging van vastgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg voert nieuwe getuigen ten tonele om aan te tonen dat hij niet schuldig is aan het witwassen van crimineel geld.

Dat zei de advocaat van Paarlberg, Gabriël Meijers, in aanloop naar de strafzaak tegen Paarlberg. Die gaat maandag van start met enkele inleidende zittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de 52-jarige Paarlberg naast het witwassen van geld onder meer voor valsheid in geschrifte. Zijn relatie met de in 2004 geliquideerde zakenman Willem Endstra speelt in de aantijgingen een centrale rol.

Bij de uitspraak in de Holleeder-zaak stelde het gerechtshof in Amsterdam al onomwonden Paarlberg schuldig te achten aan witwassen.

Wegsluizen

Wat het hof betreft heeft Paarlberg, in de wetenschap dat zakenman Willem Endstra werd afgeperst, miljoenen voor Willem Holleeder weggesluisd.

Paarlberg zou ongeveer 17 miljoen euro van vastgoedmagnaat Endstra, die in 2004 werd geliquideerd, hebben ontvangen op zijn rekeningen in Nederland en Zwitserland. Het zou gaan om door Holleeder van Endstra afgeperst geld.

Betrokkenheid

Bij de uitspraak in de zaak Holleeder achtte het hof bewezen dat Holleeder achter de afpersing zat.

Maar de argumenten die het hof in het Holleederarrest gaf voor de betrokkenheid van Paarlberg zijn volgens Meijers 'ondeugdelijk'.

Getuige

Begin dit jaar, toen Paarlberg als getuige optrad in het proces tegen Willem Holleeder, stelde hij dat er van het verhaal van het OM niets klopte.

Het geld dat hij van Endstra ontving bestond volgens hem uit reguliere schuldbetalingen. Paarlberg en Endstra zouden zakelijke betrekkingen hebben gehad. In dat kader had Endstra inderdaad ongeveer 17 miljoen euro gestort, zo stelde Paarlberg.

Uitkopen

Paarlberg wilde de zakelijke relatie in die tijd verbreken, waarvoor Endstra zich moest uitkopen. Daarom had Endstra volgens Paarlberg geld op zijn Zwitserse rekening gezet.

''We kunnen aantonen dat die 17 miljoen euro maar een deel was van de schuld van Endstra'', aldus Meijers. ''Paarlberg heeft het daarbij laten zitten na een bezoek in zijn woonplaats Londen van een sportschooltype, die zei dat hij namens Endstra kwam.''

Holleeder

Paarlberg heeft verder verklaard Holleeder driemaal te hebben ontmoet. Twee keer bij Endstra thuis, waar Holleeder toevallig ook was, en eenmaal in een restaurant. Bij geen van die gelegenheden zou hij meer dan beleefdheden hebben uitgewisseld.

Volgens het OM heeft Paarlberg zich naast het witwassen schuldig gemaakt aan het verkrijgen van een lening bij SNS Bank op basis van een vals document.

Belastingdienst

Als een van de topmensen van de Merwede Group zou Paarlberg bovendien de Belastingdienst hebben opgelicht. De Merwede Group bezit onder meer onroerend goed op de Rotterdamse Lijnbaan en in de PC Hooftstraat in Amsterdam.

De Belastingdienst liet eerder al weten ongeveer 40 miljoen euro bij Paarlberg te claimen voor de zaken die hij met Endstra heeft gedaan.